Покана за кръщене в лилаво с бебешка количка и мечета

Покана за кръщене

   Стойността на показаната покана включва: поканата, надписване с избран от Вас текст и шрифт и плик.

   Допълнително се заплащат 20 (двадесет) лева за предпечатна подготовка на текста, което не зависи от броя на поръчаните покани. Поканите влизат за печат само след Вашето съгласие с изработения за печат модел. Ако имате възражения корекциите се нанасят безплатно. 

 

Подобни продукти:

Бродирана кърпа принцеса
106.00лв.